Mineral Proses UygulamalarıMaden Zenginleştirme

FAALİYETLERİMİZ
Mineral Proses UygulamalarıMaden ZenginleştirmeBy-pass Zenginleştirme ve Atık Su Geri Kazanım ÜniteleriKum Zenginleştirme ve Atık Su Geri Kazanım ÜniteleriKırma Eleme TesisleriBeton SantralleriDiğer Hizmetlerimiz
 Kum zenginleştirme ve Atık su geri kazanım prosesleri:
 
Tesislerde İstenilen boyutlarda ve teknik özelliklerde kum üretimi için;
 
Kum zenginleştirme ve atık su geri kazanım uniteleri (Yıkama & Geri Dönüşüm)                       
 
 
By-Pass zenginleştirme ve Atık su geri kazanım prosesleri:
 
By-pass’ın ekonomik açıdan değerlendirilmesinde,ve geri kazanım tesis alanını minimuma indirip,daha temiz – daha güvenli çalışma sahası için;
 
Elek boyut analizi & metilen iyodür testi gerekmektedir.

By-Pass zenginleştirme ve atık su geri kazanım uniteleri
 
*Tüm bu proseslerin, arge çalışması – projelendirilmesi –üretime geçirilmesi-tesisin kurulup çalışır duruma getirilmesi, çözüm ortağımız olan Metek Madencilik firmasıyla ortak yürüttüğümüz ve tamamen her aşamasında bilimsel teknikler doğrultusunda sonuçlar tayin edilerek,müşterilere sunulan akademik çalışmalar olup,malzemeniz için yanlızca müşteriye ait özel tasarımlardır.
 
*Değerlendirelecek olan ürünün analizleri,İTÜ labautarlarında  Metek Mining firmasının bünyesinde teknik ekip tarafından hazırlanıp,ona göre tesis prosesi ve dizaynı belirlenmektedir.

 
 Agrega Proses Prosesleri:
 
Kurulması düşünülen bir ocakta,en üst verimi alabilmek için kırma-eleme tesislerinde kırıcı makine (primer,sekonder,tersiyer),elek ve bant seçimi için gereksinim duyulan proses prametrelerini şu şekilde sıralayabiliriz:                                                        
 
  •     Kırılacak olan metaryelin cinsi
  •     Fiziksel ve kimyasal analizleri
  •     Tesisin kurulması düşünülen arazinin yapısı ve eğimi
  •     Çıkarılan metaryelin tane büyüklüğü ve dağılımı
  •     Çıkarılan metaryelde toprak ve nem miktarı
  •     Üretilen nihai ürünün toplam kapasite,tane dağılımı ve yüzdesi

 
   
*Agrega üretiminizde,kırılacak olan malzemenizin fiziksel ve kimyasal analizleri(jeolojik,teknolojik,jeomekanik ve yapısal özellikleri) gerek duyulduğu takdirde,firmamızca tecrübeli ve uzman kadromuz tarafından,resmi kurumlarda yaptırılabilmektedir.
 
*Ayrıca firmamız,maden ocakları tesislerine:  -modernizasyon
                                                                                  -kapasite ve verim artırma
                                                                                  -maaliyet düşürme çalışmaları sunmaktadır.
 
Agrega (kırma-eleme) uniteleri        
                            
 
 
Copyright © Mutafçı Madencilik Teknolojileri - Tüm Hakları Saklıdır
Çevreye Duyarlı
Tesisler